. .

Roche Pharmaceuticals

Poslovna saradnja ADOC-a i Rocha je zajednički put u budućnost! ADOC je prepoznatljiv distributer Roche lekova na srpskom tržištu još od 2001.godine i do skora je bio ekskluzivni uvoznik i distributer. ADOC i Roche unapređuju saradnju , formiramo uspešne timove sardnika našim klijentima na usluzi.

...
NazivGenerički naziv Opis 
Anexate®    
Avastin® Bevacizumab Namenjeno lečenju uznapredovalog kolorektalnog tumora u kombinaciji sa hemoterapijom.  
Bondronat® Ibandronate U prevenciji skeletnih metastaza kod pacijenata sa tumorom dojke i metastazama na kostima.  
Bonviva® Ibandronate U lečenju i prevenciji osteoporoze kod žena u periodu menopause.  
CellCept® Mycophenolate Mofetil U prevenciji odbacivanja organa kod pacijenata kojima su trasplatovani bubreg, srce ili jetra.  
Copegus®    
Cymevene®    
Dilatrend®    
Dormicum®    
Fuzeon® Enfuvirtide Koristi se u kombinaciji sa drugim lekovima u lečenju pacijenata zaraženih HIV virusom.  
Herceptin® Trastuzumab Korisi se u lečenju HER2 pozitivnog tumora dojke.  
Konakion® Granisetron HCI   
Kytril®  Koristi se u prevenciji mučnine i povraćanja izazvane hemoterapijom ili zračenjem.  
MabThera® Rituximab Za lečenje pacijenata sa određenim vrstama limfoma.  
Madopar® Levodopa, Benserazide hydrochloride Koristi se u lečenju Parkinsonove bolesti i sindroma nemirnih nogu (SNN).  
Neotigason® Acitetrin Prepisuje se za lečenje teške psorijaze ili drugih kožnih oboljenja koje karakterišu istanjivanje i perutanje kože.  
Pegasys® PEGylated interferon Koristi se u lečenju hepatitisa.  
Pulmozyme® Dornase alfa Koristi se u lečenju pacijenata sa cističnim fibrozama.  
Recormon®    
Roaccutan® Isotretinoin Koristi se u lečenju pacijenata sa ozbiljnim oblicima akni.  
Rocaltrol®    
Rocephin® Calcitriol Koristi se u lečenju pacijenata sa osteoporozom i renalnom osteodistrofijom.  
Roferon® Interferon alfa-2a Koristi se u lečenju pacijenata sa hroničnim hepatitisom C, leukemije vlasastih ćelija i Kapušijevog sarkoma prouzrokovanim AIDS-om.  
Tamiflu® Oseltamivir U prevenciji i lečenju gripa.  
Tarceva® Erlotinib U lečenju pacijenata sa određenim vrstama tumora pluća ili pankreasa.  
Valcyte® Valganciclovir Koristi se u prevenciji citomegalovirusnim (CMV) infekcija kod pacijenata kojima su transplantovani bubreg, srce ili pancreas. Koristi se u lečenju CMV retinitisa kod pacijenata obolelih od AIDS-a.  
Vesanoid® Tretinoin Used in the treatment of acute promyelocytic leukemia.  
Viracept® Nelfinavir Koristi se u kombinaciji sa drugim lekovima u lečenju pacijenata zaraženim HIV virusom.  
Xeloda® Capecitabine Koristi se u lečenju pacijenata sa kolorektalnim tumorom, tumorom dojke ili debelog creva.  
Xenical® Orlistat Pomaže gubitku telesne težine.  
Zenapax® Daclizumab U prevenciji akutnog odbacivanja organa.  
Mapa sajta | Kontakt | © 2007 ADOC Beograd, Milorada Jovanovića 11, +381 11 3051512