. .

AstraZeneca

Izabrati pravog partnera za razvoj kompanije uspeh je menadžera sa vizijom. Astra Zeneka sa svojim portfoliom i carinskim skladištem u ADOC-u upotpunjuje ponudu i stalno dostupan asortiman ka krajnjim korisnicima .

...
NazivGenerički naziv Opis 
Arimidex® Anastrozol Za lečenje odmaklog estrogen zavisnog karcinoma dojke žena u postmenopauzi,adjuvantna terapija estrogen-receptor-pozitivnog ranog karcinoma dojke žena u menopauzi.  
Casodex® Bikalutamid Karcinom prostate u odmakloj fazi.  
Diprivan® Propofol Sedacija tokom pripreme za hiruršku intervenciju, održavanje anestezije i sedacija bolesnika na intezivnoj nezi.  
Marcaine® Bupivakain Infiltraciona anestezija, blok dugog dejstva ili epiduralna anestezija.  
Meronem® Meropenem Antibiotik.  
Nexium® Esomeprazol Ulkus želuca i duodenuma, refluksni ezofagitis.  
Nolvadex® Tamoksifen Karcinom dojke(žene i muškaraca), karcinom endometrijuma.  
Pulmicort Turbohaler® Budesonid Profilaksa napada umerenih i teških oblika bronhijalne astme  
Seroquel® Kventiapin Šizofrenija i manične epizode u sklopu bipolarnih poremećaja.  
Symbicort Turbohaler® Budesonid+Formeterol Profilaksa i terapija bronhijalne astme i HOBP koji zahtevaju istovremenu primenu kortikosteroida i bronhodilatatora.  
Zoladex® Goserelin Karcinom prostate, dojke, endometrioza, i fibrom uterusa.  
Mapa sajta | Kontakt | © 2007 ADOC Beograd, Milorada Jovanovića 11, +381 11 3051512