baner
. .

Farmacija

dostavna vozila U funkcionalnu celinu ADOC farmacije integrisani su: marketing farmaceutskih proizvoda, uvoz i skladištenje gotovih lekova i njihova distribucija do krajnjih korisnika po svim svetskim standardima dobre distributivne prakse.

Ceneći kvalitet i prateći put ka svetskim i evropskim integracijama ADOC d.o.o. unapređuje svoj poslovni sistem preispitujući postignute poslovne rezultate i definisane ciljeve u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
POLITIKA KVALITETA IMS-a, ETIKA I POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA

Kompanija ADOC d.o.o. svojim klijentima nudi sigurne i bezbedne lekove i medicinska sredstva sa ciljem da zadovolji visok kvalitet u pogledu proizvoda, zahteva i potreba korisnika i tržišta.

Poslovni uspeh, stabilno poslovanje i dalji razvoj, ADOC d.o.o. izgrađuje na kvalitetu svojih proizvoda i usluga, poštovanju zakonskih propisa, poštovanju rokova isporuke, partnerskim odnosima prema dobavljačima, nastojeći da u celosti zadovolji zahteve i očekivanja kako korisnika tako i zaposlenih i celokupnog okruženja.

   Politika kvaliteta IMS-a, etika i poštovanje ljudskih prava kompanije ADOC d.o.o. zasniva se na sledećim ciljevima:
  • Ispunjenje zahteva, očekivanja i potreba kupaca naših proizvoda je naša obaveza
  • Naši proizvodi kvalitetom, rokom isporuke i odnosom cena/kvalitet imaju prednost u odnosu na konkurentske
  • Povećanje efikasnosti kompletnog poslovanja firme
  • Obezbeđenje stručnog,kompetentnog i profesionalnog kadra
  • Negujemo timski rad
  • Kreativni marketing nam stvara mogućnost građenja partnerskih odnosa sa klijentima
  • Prikupljanje svih informacija od klijenata,poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana o svim dodatnim informacijama koje mogu uticati na bezbednost medicinskog sredstva i bezbednost korisnika
  • Poslovna etika i fer konkurencija u odnosu sa poslovnim partnerima
  • Borba protiv korupcije i poštovanje propisa u borbi protiv korupcije
  • Poštovanje ljudskih prava
  • Obuka i motivacija zaposlenih za zaštitu životne sredine i razvrstavanje generisanih aspekata životne sredine
  • Stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu
  • Motivacija zaposlenih da brinu o svom zdravlju, poštuju zdrave navike u ishrani i bave se fizičkom aktivnošću
  • Obezbeđujemo prepoznatljivost i gradimo pozitivan imidž firme na tržištu
  • Zadržavanje postojećih i osvajanje novih afirmisanih i proverenih proizvoda za tržište
  • Dosledno poštovanje zakona, standarda, propisa, kodeksa, ugovora koji se koriste u okviru delatnosti firme
  • Primena, održavanje i kontinualno unapređenje IMS

Visoka profesionalnost u obavljanju poslova sa uspostavljanjem integrisanih menadžment sistema u skladu sa međunarodnim standardom SRPS ISO 9001:2008 , SRPS ISO14001:2005 ,SRPS OHSAS 18001:2008 uspostaviće sklad između interesa ADOC-a d.o.o. i interesa kupaca i omogućiti ostvarivanje iskazanih ciljeva politike kvaliteta.

Ostvarivanje ciljeva definisanih Politikom kvaliteta je stalan zadatak svih zaposlenih.

ADOC je jedan od najvećih snabdevača zdravstvenih ustanova u Srbiji originalnim gotovim lekovima i dijagnostičkim sredstvima eminentnih svetskih proizvođača:

ROCHE, ROCHE DIAGNOSTICS, ASTRA ZENECA, MSD, MERCK
  Prepoznatljiv imidž ADOC farmacije čine:
 • visokostručni kadrovi – preko 30 doktora medicine i farmaceuta
 • pouzdanost i redovnost u snabdevanju lekovima
 • uspostavljen hladni lanac distribucije od proizvođača do krajnjeg korisnika
 • stalno unapređenje poslovanja praćenjem i merenjem zadovoljstva klijenata, zainteresovanih strana i društva
 • kvalitet je naše trajno opredeljenje.

Cilj nam je da postanemo lider u distribuciji kvalitetnih lekova u Srbiji i time doprinesemo boljoj zdravstvenoj zaštiti stavnovništva.

Mapa sajta | Kontakt | © 2007 ADOC Beograd, Milorada Jovanovića 11, +381 11 3051512