baner
. .

Laboratorijska dijagnostika - NPT

cobas h 232


cobas h 232

Portabilan, jednostavan i pouzdan aparat za brzo testiranje srčanih markera. cobas h 232 je namenjen za upotrebu u lekarskim ordinacijama i hitnim bolničkim ambulantama. U kratkom vremenskom periodu se dobijaju rezultati za troponin T, CK-MB, mioglobin, D-Dimer i proBNP.

tropt


TROPT

TROPT test omogućava brzo određivanje srčanog markera troponina T u lekarskim ordinacijama i bolnicama. TROPT je kvalitativni test koji štedi dragoceno vreme u hitnim situacijama.

Reflotron


Reflotron

Brz, jednostavan i pouzdan aparat koji omogućava kvantitativno određivanje 17 parametara kliničke hemije iz pune krvi, plazme ili seruma. Reflotron je namenjen lekarskim ordinacijama i pokriva parametre najneophodnije za testiranje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Accutrend GCT

Accutrend GCT

Brz, jednostavan i pouzdan aparat za testiranje glukoze, triglicerida i holesterola. Accutrend GCT se koristi u lekarskim ordinacijama, ali ga takođe koriste i pacijenti za kućnu samokontrolu.

Accutrend Lactate


Accutrend Lactate

Brz, jednostavan i pouzdan aparat za određivanje laktata u lekarskim ordinacijama, bolnicama i sportskim ambulantama. Accutrend Lactate aparat koristi trake koje ne zahtavaju manualnu kalibraciju.

Mapa sajta | Kontakt | © 2007 ADOC Beograd, Milorada Jovanovića 11, +381 11 3051512