baner
. .

Molekularna dijagnostika

 COBAS® AMPLICOR


COBAS® AMPLICOR

COBAS® AMPLICOR je prvi instrument za automatsku amplifikaciju i detekciju za PCR testiranje . Ovaj instrument u sebi sadrži kombinaciju pet instrumenta (termalni cycler, automatski pipetor, inkubator, washer i čitač). Širom sveta trenuto je u upotrebi više od 4000 COBAS® AMPLICOR Analizatora.

Raspoloživi testovi za instrument COBAS® AMPLICOR za kvantifakciju ili detekciju: Više na molecular.roche.com
COBAS® TaqMan® 48


COBAS® TaqMan® 48

COBAS® TaqMan® 48 je instrument koji koristi real-time PCR tehnologiju za automatizovanu amplifikaciju i detekciju DNK ili RNK za dva simultana testa. Namenjen je kliničkim laboratorijama, a može se koristiti u kombinaciji sa COBAS® AmpliPrep instrumentom i AMPLILINK softverom čime se postiže automatizacija.

Raspoloživi testovi za instrument COBAS® TaqMan 48 za kvantifakciju nukleinskih kiselina

COBAS® TaqMan® 96


COBAS® TaqMan® 96

COBAS® TaqMan® 96 je instrument koji koristi real-time PCR tehnologiju za automatizovanu amplifikaciju i detekciju DNK ili RNK do četiri simultana testa. Namenjen je kliničkim laboratorijama, a može se koristiti u kombinaciji sa COBAS® AmpliPrep instrumentom kao prvi potpuno automatizovani sistem kod koga se upotrebom docking stanice vrši prenos uzorka iz Ampliprep instrumenta u Cobas TaqMan96.

Raspoloživi testovi za instrument COBAS® TaqMan 96 za kvantifakciju nukleinskih kiselina

COBAS® AmpliPrep


COBAS® AmpliPrep

COBAS® AmpliPrep Instrument se koristi za automatsku pripremu uzoraka za PCR testiranje na COBAS® AMPLICOR , COBAS® TaqMan® 48 i COBAS® TaqMan® 96 instrumentima. Može se koristiti kako za dijagnostiku, tako i za testiranja davalaca u transfuziji. Ima kapacitet do 72 uzorka uz simultano korišćenje do 4 testa. Po postavljanju uzoraka na instrument, odvija se liziranje, hibridizacija, probe capture, ispiranje I resuspendovanje, a potom je pripremljeni uzorak spreman za amplifikaciju.


Reagents for PCR diagnostics of bacteria and virus infections for laboratories with standard equipment ( thermal cycler, washer i reader)

  • Chlamydia Trachomatis/ Neisseria Gonorrhoaea detection
  • Mycobacterium Tuberculosis detection
  • Hepatitis C virus qualitative and quantitative test
  • HIV-1 quantitative test
  • Humane papilloma virus detection and typisation

Mapa sajta | Kontakt | © 2007 ADOC Beograd, Milorada Jovanovića 11, +381 11 3051512