baner
. .

Laboratorijska dijagnostika - Klinička hemija

cobas c 111


cobas c 111

Kompaktan biohemijski "random access" aparat namenjen bolnicama, urgentnim centrima, klinikama i ordinacijama. cobas c 111 radi 60-100 testova na sat, ima 27 pozicija za reagense i 8 pozicija za uzorke tako da je idealan za laboratorije manjeg obima.

Cobas Integra 400+


Cobas Integra 400+

Potpuno automatizovan biohemijski "random access" analizator brzine 400 testova na sat. Cobas Integra 400+ ima 36 pozicija za reagense i 90 pozicija za uzorke. Principi merenja su absorptivna fotometrija, turbidimetrija, fluorescentna polarimetrija i ISE potenciometrija.

cobas c 311


cobas c 311

Potpuno automatizovan "random access" analizator za kliničku hemiju i homogene imunoanalize brzine 300 testova na sat. cobas c 311 ima 45 pozicija za reagense, 110 pozicija za uzorke i namenjen je laboratorijama srednjeg obima.

cobas c 501


cobas c 501

Biohemijski aparat brzine 600 fotometrijskih testova na sat ili 1000 testova na sat sa elektrolitima. cobas c 501 ima 60 pozicija za reagense i ima mogućnost fizičke integracije sa imunohemjskim modulom cobas e 601 kojom se postiže konsolidacija različitih grupa analiza na jednoj platformi.

Mapa sajta | Kontakt | © 2007 ADOC Beograd, Milorada Jovanovića 11, +381 11 3051512