baner
. .

Laboratorijska dijagnostika - Imunologija

Elecsys 2010


Elecsys 2010

Potpuno automatizovani imunohemijski "random access" analizator brzine 88 testova na sat. Elecsys 2010 radi na principu sofisticirane elektrohemiluminiscencije kojom se postiže povećana osetljivost, širok opseg merenja, brzo određivanje koncentracije analita i velika stabilnost reagensa. Elecsys 2010 ima 18 pozicija za reagense, a nastavcima za jednokratnu upotrebu se sprečava mogućnost kontaminacije uzorka.

cobas e 411


cobas e 411

Naslednik izuzetno kvalitetnog Elecsys 2010 analizatora koji sadrži najnovija rešenja infomacione tehnologije i dizajna. Tehnologija i osnovne karakteristike su iste kao kod Elecsys-a 2010.

cobas e 601*


cobas e 601

Potpuno automatizovani imunohemijski "random access" analizator brzine 170 testova koji takođe radi na principu dokazane elektrohemiluminiscencije. cobas e 601 ima 25 pozicija za reagense i ima mogućnost fizičke integracije sa biohemijskim modulom cobas c 501 kojom se postiže konsolidacija različitih grupa analiza na jednoj platformi.

Mapa sajta | Kontakt | © 2007 ADOC Beograd, Milorada Jovanovića 11, +381 11 3051512